XML
Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć tematycznych - oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę” , zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 września 2020 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ogłoszenie Plik pdf 45.58 KB
oferta Plik pdf 203.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-09-23
Publikujący Monika Franosz 2020-09-23 10:46
Modyfikacja Monika Franosz 2020-09-23 11:10