XML
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi
OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 02.10.2020r. do dnia 09.10.2020r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 09.10.2020r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2021”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Projekt uchwały i Program do konsultacji Plik pdf 271.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłWójt Gminy Brójce2020-10-01
Publikujący Monika Franosz 2020-10-01 09:27
Modyfikacja Monika Franosz 2020-10-01 09:30