XML
Ogłoszenie
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe  Stowarzyszenie  Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji  i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę”, zamieszcza się ww. ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 , w terminie do dnia 08  czerwca 2021 roku włącznie do godziny 17.00  ( decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Oferta Plik pdf 2.16 MB
Ogłoszenie Plik pdf 669.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2021-06-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:01
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-06-01 11:03