XML
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez   Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października 2021 roku włącznie do godziny 15.30  ( decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 985.39 KB
Oferta Plik pdf 3.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-10-01
Publikujący Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:34
Modyfikacja Justyna Kurzawa - Justyna Kurzawa 2021-10-04 08:48