XML
Gmina Brójce bardziej dostępna


W dniu 15 listopada 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” dla przedsięwzięcia pn.: "Gmina Brójce bardziej dostępna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brójce dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Podniesienie poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, przy wsparciu zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi doradztwa na rzecz zapewnienia dostępności.

Wartość grantu: 99 980,00 PLN


 


Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKinga Kowalska2022-11-18
Publikujący Kinga Kowalska 2022-11-18 14:50