Urząd Gminy Brójce
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
 
 
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem
stałego przebywania.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca potytu
 

Krok po kroku:

1. Wydrukuj i wypełnij formularz Zgłoszenie pobytu stałego.

2. Pamiętaj o:
  •  dowodzie osobistym,
  •  dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
  •  pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika                       
3. Udaj się do Urzędu Gminy Brójce i dokonaj zameldowania.

4. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi
wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł
prawny do lokalu – (do wglądu w oryginale).

4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  •  pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz do odbioru zaświadczenia o  zameldowaniu                             
  •  dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt
stały działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brójce
pok. nr 8
tel. 42 295 01 28
Dodatkowe informacje:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany
zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca.
2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu
zgłoszenie pobytu stałego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w
której zamieszkuje.
3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o
zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego
miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu
stałego.
5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po
okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność
do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun
prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowamoa administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096
    z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w
    sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku 
    meldunkowego.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zgłoszenie pobytu stałego Plik pdf 726.32 KB
klauzula informacyjna Plik doc 23.42 KB
pełnomocnictwo Plik pdf 31.45 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłAlfreda Skrzyńska - inspektor2020-02-18
Publikujący Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2020-02-18 14:31
Modyfikacja Alfreda Skrzyńska - Alfreda Skrzyńska 2020-06-05 12:49
Urząd Gminy BrójceBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 295-01-11 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2023r. 05:25:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.