XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Dostawa energii elektrycznej.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 133.56 KB
2. Identyfikator postępowania ZP.271.1.24.2021 miniPortal (WORD). Plik doc 21.50 KB
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 477.15 KB
4. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ (WORD). Plik doc 62.00 KB
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ (WORD). Plik doc 22.85 KB
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ (WORD). Plik doc 25.81 KB
7. Projekt umowy dla Części 1 (oświetlenie uliczne) - załącznik nr 4a do SWZ (PDF). Plik pdf 723.45 KB
8. Projekt umowy dla Części 2 (pozostałe obiekty) - załącznik nr 4b do SWZ (PDF). Plik pdf 859.65 KB
9. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ (WORD). Plik doc 26.50 KB
10. Wzór oświadczenia o aktualności informacji – Załącznik nr 6 do SWZ (WORD). Plik doc 18.93 KB
11. Zestawienie zbiorcze punktów poboru dla Części nr 1 zamówienia (Oświetlenie uliczne) – załącznik nr 7 do SWZ (WORD). Plik doc 169.00 KB
12. Zestawienie zbiorcze punktów poboru dla Części nr 2 zamówienia (Pozostałe obiekty) – załącznik nr 8 do SWZ (WORD). Plik doc 167.00 KB
13. Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (PDF). Plik pdf 34.64 KB
14. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 56.26 KB
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1 (Oświetlenie uliczne) i w Części nr 2 (Pozostałe obiekty) (PDF). Plik pdf 79.04 KB
16. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w Części nr 1 i 2(PDF). Plik pdf 63.60 KB
17. Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF). Plik pdf 29.59 KB
18. Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie (PDF). Plik pdf 77.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2021-11-22
Publikujący Piotr Staszek 2021-11-22 13:18
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-01-11 12:18