XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Brójce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Brójce.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 138.12 KB
2. Identyfikator postępowania ZP.271.1.1.2022 (WORD). Plik doc 21.50 KB
3. Specyfikacja warunków zamówienia (PDF). Plik pdf 488.75 KB
4. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ (WORD). Plik doc 62.00 KB
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ (WORD). Plik doc 22.89 KB
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik Nr 3 do SWZ (WORD). Plik doc 25.81 KB
7. Projekt umowy dla Części 1 (oświetlenie uliczne) - załącznik nr 4a do SWZ (PDF). Plik pdf 723.25 KB
8. Projekt umowy dla Części 2 (pozostałe obiekty) - załącznik nr 4b do SWZ (PDF). Plik pdf 859.64 KB
9. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (WORD). Plik doc 26.50 KB
10. Wzór oświadczenia o aktualności informacji – załącznik nr 6 do SWZ (WORD). Plik doc 18.94 KB
11. Zestawienie zbiorcze punktów poboru dla Części nr 1 zamówienia (Oświetlenie uliczne) – załącznik nr 7 do SWZ (WORD). Plik doc 169.00 KB
12. Zestawienie zbiorcze punktów poboru dla Części nr 2 zamówienia (Pozostałe obiekty) – załącznik nr 8 do SWZ (WORD). Plik doc 167.50 KB
13. Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (PDF). Plik pdf 37.67 KB
14. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 50.78 KB
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1 (Oświetlenie uliczne) i w Części nr 2 (Pozostałe obiekty) (PDF). Plik pdf 81.03 KB
16. Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF). Plik pdf 88.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-01-12
Publikujący Piotr Staszek 2022-01-12 13:29
Modyfikacja Piotr Staszek 2022-02-28 11:12