XML
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Brójce.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF). Plik pdf 135.95 KB
2. Identyfikator postępowania ZP.271.1.34.2022 (WORD). Plik doc 21.50 KB
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF). Plik pdf 599.45 KB
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1 do SWZ (PDF). Plik pdf 664.02 KB
5. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ (WORD). Plik doc 531.00 KB
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3 do SWZ (WORD). Plik doc 504.52 KB
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ (WORD). Plik doc 505.70 KB
8. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 5 do SWZ (WORD). Plik doc 503.88 KB
9. Wykaz robót – Załącznik nr 6 do SWZ (WORD). Plik doc 511.00 KB
10. Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SWZ (WORD). Plik doc 518.50 KB
11. Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP). Plik txt 14.35 MB
12. Wzór oświadczenia o aktualności informacji – Załącznik nr 9 do SWZ (WORD). Plik doc 498.23 KB
13. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 15.12.2022 r. (PDF). Plik pdf 86.91 KB
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00521758/01 z dnia 29.12.2022 r. Plik pdf 36.07 KB
15. Poprawiony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ (WORD). Plik doc 531.00 KB
16. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.12.2022 r. (PDF). Plik pdf 138.02 KB
17. Dokumentacja z badań gruntowo-wodnych (PDF). Plik pdf 1.47 MB
18. Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia (PDF). Plik pdf 38.96 KB
19. Informacja z otwarcia ofert (PDF). Plik pdf 54.76 KB
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF). Plik pdf 86.42 KB
21. Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF). Plik pdf 73.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłUrząd Gminy Brójce2022-12-14
Publikujący Piotr Staszek 2022-12-14 08:20
Modyfikacja Piotr Staszek 2023-03-06 13:01