XML
Zapewnienie Opieki Bezdomnym Zwierzętom

 W związku z problemem bezdomnych zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju oraz gmin. Nawiązując do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Art. 11 pkt. 1 który mówi „Zapewnienie Opieki Bezdomnym Zwierzętom Oraz Ich Wyłapywanie Należy Do Zadań Własnych Gminy” podjęto następujące działania:

Gmina Brójce w dniu 01.10.2010 r. zawarła umowę z „Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego Longin Siemiński Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 „ na wyłapywanie oraz hotelowanie bezdomnych zwierząt Zgodnie z § 4 pkt. 1 umowy Zleceniodawca, zlecając wyłapanie zwierzęcia zobowiązany jest precyzyjnie wskazać miejsce gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji, w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do odłapywania
W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wysokości 50,00 zł + 7% VAT ponosi Zleceniodawca. Dlatego Urząd Gminy otrzymując zgłoszenie o bezpańskim zwierzęciu – jedzie na miejsce i przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia miejsca jego pobytu oraz bezdomnościKoszty ponoszone przez Gminę z tytułu zawartej umowy wynoszą:
- Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia oraz oznaczenie go chipem –
75,00 zł plus 7%VAT
- Pobyt i utrzymanie jednego psa w schronisku – 5,00 zł plus 22%VAT, pobyt i utrzymanie jednego kota - 3,00 zł plus 22%VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku
- Obecnie w hotelu przebywają 23 psy odłapane z terenu gminy.Miesięczny koszt ich utrzymania obecnie wynosi około pięciu tysięcy złotych. Kontakt w sprawie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brójce. Urząd Gminy w Brójcach tel. 42-214-00-45.
 

Wszystkich zainteresowanych hotelowanymi psami odłapanymi z terenu Gminy Brójce, ewentualnie ich adopcją zapraszamy na stronę internetową: www.hotelzwierzat.com, w okno gmina wpisać: Brójce, w oknie login: hotel463

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKazimierz Szafrański - inspektor2010-12-03
Publikujący -