XML
Rolnictwo i zwierzęta


 W związku z problemem bezdomności zwierząt oraz nasilającymi się wydarzeniami przy udziale zwierząt na terenie całego kraju nawiązując do ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Brójce informuje, iż zawarła umowę z Hotelem Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź, nr tel: (042) 671-34-49.


Odbiorem i zagospodarowaniem padłych zwierząt od właścicieli (użytkowników ) nieruchomości położonych na terenie Gminy Brójce zgodnie z podpisaną umową zajmuje się Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowo "HETMAN" Spółka z o.o.z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno. Indywidualne zgłoszenia telefoniczne na odbiór padliny proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 0504 050257 lub 0504 050 171. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
Wytworzył2009-03-09
Publikujący -