XML
Udzielenie pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej. - Zarządzenie Wójta Gminy Brójce

 

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Brójce
z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

 

Na podstawie § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników( DzU z2012 r. Poz.706) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” do dnia 15 września 2012 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Brójce
WytworzyłKrzysztof Brandeburg2012-09-03
Publikujący -