CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

UWAGA
Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy deklaracje do CEEB.

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć deklarację o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji w dalszym ciągu  możesz złożyć ją w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do Urzędu Gminy tak jak dotychczas.

Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:
- dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
- dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Kto w ogóle nie dopełni obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła, temu grozi kara grzywny w wysokości do 5.000 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Brójce informuje, iż zgodnie z rozdziałem 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych zobowiązani są do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw (o mocy do 1MW) znajdujących się w ich budynku. Na złożenie przedmiotowej deklaracji obywatele będą mieli czas 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących oraz
w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklaracje będzie można składać:
   - w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Link do strony, na której składa się deklarację:
https://zone.gunb.gov.pl/
    - w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).
Deklaracje, które są złożone w formie papierowej urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu.
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu Wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się wzory deklaracji oraz informator dla właścicieli i zarządców budynków.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Urząd Gminy Brójce 2021-06-25
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2021-06-25 14:51:00
Modyfikował: Piotr Maszczyk 2023-01-30 12:36:21
Liczba wyświetleń: 1595
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-28 09:15:23 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-28 09:09:33 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-27 08:06:03 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-18 07:00:21 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-18 06:59:50 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-18 06:16:16 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-18 06:15:06 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2022-07-18 06:14:18 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2021-12-15 14:22:10 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2021-12-14 09:30:48 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
        Porównaj