Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 
Urząd Gminy Brójce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej bip.brojce.pl
Data publikacji strony internetowej: 09.03.2009  Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2021
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.
 
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 
W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),
Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada  Marcin Fastyn. Możesz skontaktować się z nim mailowo marcin.fastyn@brojce.pl
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,      z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Gminy Brójce. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Brójce,  Brójce 39,  95-006 Brójce

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Od drogi wojewódzkiej nr 713 wejście na wprost posiada jeden stopień. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ulicy. Drugie wejście od strony podwórka posiada jeden stopień, brak podjazdu dla osoby na wózku.
 2. Przy obu wejściach do budynku znajduje się dzwonek.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 4. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w pokoju nr 4 na wprost wejścia głównego, przejście lub przejazd od wejścia ok. 7 metrów.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej, brak możliwości wjazdu wózkiem.
 6. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.
 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Wójt Gminy Brójce 2021-03-30
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2021-03-30 10:00:00
Modyfikował: Admin Administrator 2021-04-01 17:01:26
Liczba wyświetleń: 1703
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-04-01 17:01:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2021-04-01 17:00:53
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2021-04-01 15:53:35 Dodano plik - UGB Deklaracja dostępności.docx do treści Admin Administrator Szukaj
2021-04-01 15:53:24 Usunięto plik - UGB Deklaracja dostępności.docx z treści Admin Administrator Szukaj
2021-04-01 15:46:32 Dodano plik - UGB Deklaracja dostępności.docx do treści Admin Administrator Szukaj
2021-03-31 20:30:35
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2021-03-31 20:30:03 Utworzono treść Admin Administrator Szukaj
        Porównaj