Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy Brójce posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie e-PUAP. ESP umożliwia:

    * generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
    * archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
    * przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
    * formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
    * skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
    * przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
    * obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
    * automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
    * bezpieczne (szyfrowane) połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy  dokonać czynności rejestracji (założenia konta) a następnie  zalogować się na platformie www.epuap.gov.plPodmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Jan Sabela 2009-04-15
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2009-04-15 14:44:18
Liczba wyświetleń: 6726
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj