Odpady niezbezpieczne - azbest

ODPADY NIEBEZPIECZNE – AZBEST
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - informację o wyrobach zawierających azbest przedkładają również osoby fizyczne do Urzędu Gminy Brójce w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, corocznie do 31 stycznia.
 
         Substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska jest azbest. O szkodliwości azbestu w dzisiejszym czasie nie trzeba już nikogo przekonywać. Liczne informacje podawane m.in. w mediach jak również zakaz produkcji materiałów zawierających azbest uświadamiają nas o związanym z nim zagrożeniu dla naszego zdrowia. Szerokie zastosowanie azbestu zwłaszcza w postaci płyt dachowych (eternitu) powoduje, że jesteśmy narażeni na jego pyły, które powodują tzw. schorzenia azbestopochodne, przede wszystkim pylicę azbestową, czyli azbestozę, raka płuc i międzybłoniaka (nowotwory). Surowiec ten w stanie suchym łatwo ulega rozpyleniu, co jest spowodowane włóknistą budową, a po przedostaniu się do organizmu trwale utrzymuje się w płynach ustrojowych. Wyniki dotychczasowych badań świadczą o tym, że pył powstający podczas wydobycia i przerobu azbestu, a także podczas użytkowania wyrobów zawierających ten minerał, należy do jednego z najbardziej szkodliwego zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy uspokajają, że płyty te są bezpieczne, dopóki są w dobrym stanie, tzn. azbest jest związany z innym komponentem, np. z cementem. Ale problem w tym, że po kilkudziesięciu latach eksploatacji mało która płyta się nie niszczy. Według badań, niezabezpieczone zniszczone płyty azbestowe są szkodliwe, nawet jeśli leżą na dachu, gdyż zawarty w nich azbest utlenia się, a włókna przenikają do powietrza i są wypłukiwane z deszczem. Nie wolno jednak samodzielnie zrywać azbestowych pokryć, ponieważ stają się szczególnie niebezpieczne podczas obróbki mechanicznej. Ich usuwaniem powinny się zajmować wyłącznie specjalistyczne firmy. Nie wolno też - co niestety zdarza się bardzo często - wyrzucać ich na zwykłe wysypisko czy używać np. do utwardzania polnych dróg. Ludzie wciąż nie zdają sobie sprawy, że zakopanie płyt azbestowych gdzieś w lesie jest tanie, ale może się okazać niezwykle groźne. Ze wzgłędu na wysoką odporność azbestu unieszkodliwianie polega praktycznie tylko na składowaniu go na specjalnych wysypiskach dla odpadów niebezpiecznych. Jeśli jest nadal wykorzystywany np. w postaci płyty dachowej to można go zabezpieczyć poprzez pokrycie smołą, farbą bądź inną substancją wiążącą, a najlepiej specjalnym preparatem. Jeśli chodzi zaś o rury, których składnikiem jest azbest, wymieniane są zazwyczaj przy okazji awarii. Problem jednak w tym, że sieć azbestowo-cementowa jest wyjątkowo trwała. Na pociechę można dodać, że według dotychczasowej wiedzy rodzimych naukowców, woda płynąca z takiej sieci nie jest niebezpieczna dla organizmu.

Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.
 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Urząd Gminy Brójce 2017-09-14
Opublikował w BIP: Marta Pytka 2017-09-14 13:41:00
Modyfikował: Piotr Maszczyk 2021-10-06 12:08:44
Liczba wyświetleń: 1841
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-06 12:08:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 12:07:57
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 12:06:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 12:03:29
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 12:01:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 11:41:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-10-06 09:41:22 Aktualizacja Piotr Maszczyk Szukaj
2021-05-06 13:24:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2021-05-06 13:21:00
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Maszczyk Szukaj
2017-10-03 13:12:12
  • Zmieniono treść dokumentu
Marta Pytka Szukaj
        Porównaj