PSY AGRESYWNE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2020 r. poz. 638)  prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Wymagane dokumenty:
-wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną;
-kserokopia metryki psa;
-opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu  Gminy
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brójce, pokój nr 16.
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Wilińska-Winer, tel. 42-295-01-17


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brójce
Wytworzył: Wójt Gminy Brójce 2021-08-02
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2021-08-02 14:11:00
Modyfikował: Admin Administrator 2021-08-02 14:14:35
Liczba wyświetleń: 575
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-02 14:14:35 Dodano plik - Wniosek - zezwolenie na psy rasy agresywnej.pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2021-08-02 14:14:00 Utworzono treść Admin Administrator Szukaj
        Porównaj