Wójt Gminy Brójce ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 005 stanowiącego własność Gminy Brójce.

Wójt Gminy Brójce ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 005 stanowiącego własność Gminy Brójce.