Protokół z XXXII sesji Rady Gminy

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu

LIV sesja Rady Gminy

  •  

Przejdź do wpisu

LII sesja Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Interpelacja Radnego A. Brauna oraz odpowiedź Wójta Gminy

  • 09 grudnia 2020 09:31

Przejdź do wpisu

XLII Sesja Rady Gminy Brójce

  • 21 czerwca 2013 12:32

XLII Sesja Rady Gminy Brójce odbędzie się  26 czerwca  2013 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Wójta Gminy.
5. Interpelacje radnych.
6. Zmiany w budżecie  gminy na 2013 r.
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz absolutorium dla wójta gminy za 2012 r.
9. Przyjęcie nowych taryf za pobór wody z wodociągów wiejskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawach majątkowych.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Przejdź do wpisu

Rada Gminy - Kadencja 2010-2014

  • 27 grudnia 2010 08:45

Przewodniczący Rady Gminy: Marek Pietrzko
Z-ca przewodniczącego Rady Gminy: Leszek Banach
Z-ca przewodniczącego Rady Gminy: Dariusz Szewc

Radni Gminy Brójce:
Elżbieta Bajon
Leszek Banach
Urszula Brdoń
Arkadiusz Balcerzyk
Lucyna Grudzińska
Sylwester Kępka
Marian Pach
Czesław Pakuła
Marek Pietrzko
Andrzej Płuciennik
Jacek Samiec
Dariusz Szewc
Jan Szulec
Zbigniew Turek
Andrzej Wójt
 

Przejdź do wpisu
Powrót