Podstawy prawne działania samorządu

  •  

 

Ustawy i rozporządzenia nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót