Położenie gminy

  •  


Położenie gminy Brójce

 

Gmina Brójce położona jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim na południowy wschód od Łodzi. Należy do powiatu łódzkiego wschodniego obok takich gmin jak Koluszki, Rzgów, Jeżów, Tuszyn, Andrespol, Dmosin, Nowosolna, Rogów Tuszyn. Obszar gminy to 6900 ha. Położona jest na nizinie Mazowieckiej, ale w jej szczególnej części, wyniesionej nieco ponad pozostałe obszary tzw. Wysoczyźnie Łódzkiej. Niedaleko nas rozciągają się malownicze tereny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

 

Warunki glebowe na terenie gminy można określić jako średnio korzystne:
gleby klasy 1-2 w ogóle nie występują ponad 50% gatunków to klasa 5-6 najlepsze gleby (kl. 3 i 4) występują w Brójcach, Kurowicach, Wardzynie i Przypuście. Wody powierzchowne na terenie gminy zajmują jej niewielki obszar, jest to tylko kilka stawów we wsiach, zbiornik retencyjny (22 ha) w Karpinie, rzeki Miazga i Ner.

Gmina Brójce jest zaliczana do gmin wiejskich. Łączna liczba ludności wynosi obecnie 6525 mieszkańców (stan na 12.09.2019 r.)

 

Położenie gminy Brójce

 

 


 

 

Przejdź do wpisu
Powrót