Historia gminy

  •  


Historia Gminy Brójce

 

 

Obecne tereny gminy Brójce zostały opisane już w kronikach Jana Długosza. Najwięcej informacji posiadają archiwa kapituły krakowskiej , z których wynika, że ziemie te były pokryte kniejami, poprzecinanymi siecią strumyków i rzek.

 

W dokumentach z XI w. znajdują się pierwsze wzmianki o tych terenach, kiedy to Judyta - żona Władysława Hermana, przekazała je na własność kapitule krakowskiej. Po stu latach wróciły w posiadanie panującego, by znów stać się własnością kapituły, która w 15 w. w drodze zamiany wcieliła do włości pabianickich następujące wsie szlacheckie: Wiskitno, Wardzyn, Pałczew (1419r.), Mała Górka (1466r.) Modlica (1477r.), Swiątniki (1485r.). Powstały nowe osady Huta Wiskicka, Wola Rakowa, a w XVI w. kolejne: Giemzów, Karpin i Brójce. W wyniku II rozbioru Polski tereny te znalazły się pod zaborem Prus.

W 1866 r. do powiatu łódzkiego została włączona ta część dóbr w których były Brójce i Wiskitno i mniej więcej w tym czasie powstała Gmina Brójce. W jej skład wchodziły (1881 r.):Brójce, Cieplucha, Kraszew, Pałczew, Wola Kutowa, Wardzyn, Wola Rakowa.

W czasie II wojny światowej przez tereny gminu przechodziła granica III Rzeszy.

W 1955 powstały gromadzkie rady narodowe, a wsie należące do gminy Brójce weszły w skład 5 różnych gromad. Do GRN Brójce należały: Wola Rakowa, Leśne Odpadki, Pałczew i Wardzyn.

Po 1973 roku znów przywrócono gminy i w skład gm. Brójce weszły wsie: Brójce, Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice Kościelne, Kurowice Rządowe, Leśne Odpadki, Pałczew, Pzypusta, Stefanów, Wardzyn, Wiskitno, Wiskitno A-las, Wola Rakowa, Wygoda, Budy Wandalińskie, Giemzówek, Posada, Wandalin. Od 1987 roku Wiskitno i Wiskitno A-las należy do Łodzi.


 

Przejdź do wpisu
Powrót