Przejdź do wpisu

Spotkanie z mieszkańcami

  • 28 września 2010 10:13

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Brójce serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy,rady sołeckie, sołtysów, druhów OSP, członkinie KGW na spotkanie informacyjne LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "STER",

które odbędzie się w dniu 30.09.2010r. (czwartek) o godz.15.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach.

Spotkanie poświęcone będzie sprawom naszej gminy.

 

 

Wójt Gminy Brójce

(-) Władysław Glubowski

Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Kultury

  • 22 marca 2010 07:20


Gminny Ośrodek Kultury

 Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Brójce.
Ośrodek jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, integrującą działalność wszystkich placówek kultury.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

  • Dom Kultury w Brójcach

  • Biblioteka Publiczna w Brójcach

  • Biblioteka Publiczna w Kurowicach

  • Świetlica Środowiskowa w Stefanowie

  • Świetlica Środowiskowa w Bukowcu

  • Świetlica Środowiskowa w Leśnych Odpadkach

  
Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach tj. Dom Kultury, trzy Świetlice Środowiskowe, dwie Biblioteki Publiczne, prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową związana z ideą „małej ojczyzny”.
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i  za granicą.
Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy Brójce oraz upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu czytelnictwa, udostępniania czasopism i zbiorów bibliotecznych.
Przy Ośrodku Kultury działają: kóła zainteresowań dla dzieci
i młodzieży,Zespół Tańca Współczesnego "TERPS",  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Bukowiaczek", trzy Amatorskie Zespoły Śpiewacze: "Bukowianki", "Leśnianki", "Stefanów" oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowicach, która działa pod patronatem GOK – wszystkie o dużym dorobku artystycznym, wyróżniane i nagradzane.
Organizujemy spotkania okolicznościowe dotyczące tradycji ludowej, obchodów rocznicowych, z ludźmi sztuki i teatru. Także imprezy plenerowe i festyny.
Ważnym elementem naszych działań są wystawy poświęcone wybitnym Polakom, wydarzeniom historycznym
i kulturalnym, a także wycieczki turystyczno-krajoznawcze szlakiem zabytków kultury narodowej. Dla dzieci
i młodzieży prowadzimy konkursy międzyszkolne, spotkania
z autorami książek dla dzieci i inne ciekawe formy pracy.
Na okres ferii zimowych i letnich oferujemy dzieciom
i młodzieży ciekawy program.
Współpracujemy z twórcami- artystami sztuki ludowej
i 10 Kołami Gospodyń Wiejskich.

 

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót