Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Bukowcu

  • 12 maja 2009 13:17


Szkoła Podstawowa w Bukowcu

 Organ prowadzący szkołę: Rada Gminy Brójce
Dyrektor szkoły - Alina Kmiecik

Adres: ul. Szkolna 3, 95-006 Brójce,

tel. (42) 227-98-88

 

Wzajemna akceptacja, zaufanie, szacunek
Wyrabianie pozytywnego myślenia
Entuzjazm we własnej aktywności
Rozwijanie zainteresowań uczniów
Radość i humor

 

Szkoła nasza jest jednociągowa, posiada, pracownię informatyczną, salę gimnastyczną, bibliotekę, sklepik uczniowski, oraz gabinet lekarski. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Budynek szkoły otoczony jest zielenią, a jego lokalizacja zapewnia uczniom bezpieczeństwo.

Samorząd Uczniowski
Jest prężnie działającym filarem naszej szkoły. Każda klasa na początku roku szkolnego wybiera tzw. samorząd klasowy, który najczęściej składa się z: gospodarza klasy, zastępcy, skarbnika oraz sekretarza. Niektóre klasy wybierają również uczniów na inne stanowiska, np. opiekun gazetki ściennej. Raz w roku spośród zgłoszonych kandydatów (najczęściej członków samorządów klasowych) wybierany jest zarząd Samorządu Uczniowskiego. W demokratycznych wyborach wybieramy: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, księgowego, plakatowych oraz łączników z pracownią komputerową.


Biblioteka Szkolna
Panie bibliotekarki p. Małgorzata Ścibor i p. Anna Kowalska stale czymś zaskakują. Organizują konkurs głośnego czytania dla rodziców, a następnie dla dzieci. Bardzo dbają o to, by księgozbiór powiększał się o takie pozycje, które interesują nie tylko dzieci, ale i pracowników szkoły.


Szkolna Kasa Oszczędności
Działalność SKO jest wyzwoleniem w uczniach przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek. Oszczędności na książeczkach SKO są wypracowywane zespołowo w szkole lub pochodzą z wpłat indywidualnych uczniów. SKO prowadzi p. Ewa Pytel.

 


 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowcu

Alina Kmiecik:


 

Przejdź do wpisu
Powrót