Zespół Szkół Gminy w Wardzynie

  •  

 Informacja archiwalna o rozwiązanym Zespole Szkół Gminy Brójce z/s we Wardzynie.

 


Zespół Szkół Gminy Brójce z/s w Wardzynie

Wradzyn 97, 95-006 Brójce, tel. (042) 227-86-41

 

Dyrektor: mgr Anna Ciszewska

Organ prowadzący: Rada Gminy Brójce


Szkoła w Woli Rakowej

wchodzi w skład Zespołu Szkół Gminy Brójce

z/s w Wardzynie

Wola Rakowa, ul. Szkolna,

95-006 Brójce, tel. (42) 214-03-96

 

Z historii szkoły:

    Nie wiadomo kiedy szkoła powstała. Wiadomo jednak, że ok. 1865r. szkoła ta już funkcjonowała i obsługiwała wsie: Wolę Rakową z folwarkiem, Leśne Odpadki, Brójce z folwarkiem, Wardzyn, Romanów i Stróżę. Gdy z biegiem czasu drewniany budynek szkoły, zaczął chylić ku upadkowi, społeczeństwo wsi otrzymawszy w 1898r. od rządu rosyjskiego 50% wydatków na szkołę niezwłocznie przystąpiło do budowy nowego, murowanego budynku. W tym czasie aby uniknąć kosztów budowy, od tutejszego rewiru szkolnego odłączyły się wsie: Wardyn, Romanów i Stróża.

    Jednocześnie z nowym budynkiem szkolnym, ukończonym w 1899r. zbudowano dla szkoły obórkę, murowaną stodółkę i chlewik. Podczas II wojny światowej szkołę zajęli okupanci. W czasie wojny szkoła poniosła ogromne straty materialne, ponieważ okupanci spalili większość książek i mebli. Po wojnie szkoła otrzymała od gminy dotacje na zakup nowych mebli i książek, poczym znów oddano ją do użytku.


Szkoła w Wardzynie 

wchodzi w skład Zespołu Szkół Gminy Brójce

z/s w Wardzynie

Wardzyn 97, 95-006 Brójce, tel. (42) 227-86-41

Z historii szkoły:

Budynek szkolny oddano do użytku w latach 50- tych. Zbudowany przy udziale mieszkańców wsi Wardzyn, od roku 1956 do 1965 był siedzibą 7- klasowej szkoły podstawowej. W 1973 roku budynek przejęła Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która swoją działalność prowadziła do czerwca 1986 r.

Przez 6 lat budynek był niewykorzystany, aż 1992 roku z inicjatywy rodziców i przy pomocy władz gminy Brójce powstała w nim szkoła. Początkowo była to filia Szkoły Podstawowej w Pałczewie. W 1994 roku utworzono Zespół Szkół Gminy Brójce z/s w Wardzynie.   Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wardzynie

Anna Ciszewska:


 

Przejdź do wpisu
Powrót