•  


(informacja archiwalna)

Szkoła Podstawowa w Kurowicach

 

 

Organ prowadzący szkołę: Rada Gminy Brójce
Dyrektor szkoły: mgr inż. Marzenna Opoka-Szewc

Kurowice, ul. Szkolna 1
95-006 Brójce
tel. (42) 214-00-84

e-mail: sp_kurowice@interia.pl

Ogólne informacje o szkole:

Organizacje szkolne:

 • Samorząd Uczniowski
 • Gazetka Szkolna - miesięcznik "Szkolny Bigos"
 • Szkolna Kasa Oszczędności
 • Spółdzielnia Uczniowska

Opieka i Wychowanie

 • biblioteka szkolna
 • opieka świetlicowa
 • dożywianie
 • dowożenie
 • pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach
 • udział w akcjach charytatywnych

Działalność kulturalna i krajoznawcza:

 • wyjazdy do teatru, filharmonii i kina
 • przedstawienia teatralne na terenie szkoły
 • lekcje muzealne
 • koncerty Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego
 • edukacja ekologiczna w Lesie Łagiewnickim i Rogowie
 • wycieczki turystyczno - krajoznawcze
 • zielone szkoły

 


 Oświadczenia majatkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowicach

Marzena Opoka-Szewc :


 

 

Przejdź do wpisu
Powrót