Ogłoszenie nr 2

 •  

SP ZOZ w Kurowicach podejmie współpracę z asystentką stomatologiczną. Praca 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Więcej informacji w siedzibie SP ZOZ (Kurowice, ul. Pabianicka 4) lub pod nr telefonu 505-206-337

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie nr 1

 •  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach podejmie współpracę z lekarzami specjalistami w zakresie: ginekologii, kardiologii, ortopedii i okulistyki. Więcej informacji w siedzibie SP ZOZ (Kurowice, ul. Pabianicka 4) lub pod nr telefonu 42 214-00-50

Przejdź do wpisu

SP ZOZ w Kurowicach

 •  


 

SP ZOZ w Kurowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który powstał w 2000 r. po wyodrębnieniu ze struktury ZOZ Łódź-Widzew. Siedzibą SP ZOZ w Kurowicach jest Przychodnia Lekarska w Kurowicach ul. Pabianicka 4, gmina Brójce, powiat Łódź-Wschód. W skład zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Przychodnia Lekarska w Kurowicach

przy ul. Pabianickiej Nr 4 prowadząca: 

 • poradnię Lekarza POZ,

 • poradnię dla dzieci zdrowych,

 • poradnię dla dzieci chorych,

 • poradnię stomatologii zachowawczej z gabinetem RTG,

 • pracownię ekg oraz gabinet zabiegowy i punkt pobierania materiałów na badania diagnostyczne

 

Do podstawowych zadań zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,

 • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,

 • położnej środowiskowo - rodzinnej,

 • medycyny szkolnej

 • stomatologii zachowawczej.

W/w świadczenia są udzielane:

 • ambulatoryjnie w Przychodni w Kurowicach,

 • w domu lub miejscu pobytu osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą im korzystanie z środków transportu publicznego i osobom w stanach terminalnych,

 • w domu lub miejscu pobytu chorego w razie wypadku lub nagłej choroby,

 • uczniom i wychowankom w środowisku nauki i zamieszkania.

Dla zabezpieczenia realizacji świadczeń SP ZOZ zatrudnia: 2 lekarzy internistów, 1 lekarza pediatrę, 2 lekarzy stomatologów, 3 pielęgniarki (z uprawnieniami z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego i medycyny szkolnej) oraz położną środowiskową.

 

W Przychodni Lekarskiej w Kurowicach lekarze udzielają porad na miejscu i w domu pacjenta w:

 • poniedziałek - piątek     800 - 1800

 

Poradnia Stomatologiczna udziela świadczeń na miejscu wg harmonogramu:

 • poniedziałek - piątek     800 - 1800

 

W uzasadnionych przypadkach lekarz stomatolog udziela doraźnie pomocy w domu pacjenta.


 Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godziny 800. Pacjent może zapisać się do lekarza, pielęgniarki czy położnej osobiście w rejestracji, poprzez osobę drugą, telefonicznie lub na zakończenie wizyty uzgodnić z lekarzem termin wizyty kontrolnej. Rejestracja jest realizowana wg kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością są rejestrowani: inwalidzi wojenni, osoby niepełnosprawne ruchowo, kobiety w ciąży i honorowi dawcy krwi.

 Świadczenia medyczne są udzielane wg porządku ustalonego w trakcie rejestracji. Względy zdrowotne ustalone przez lekarza lub pielęgniarkę mogą być powodem zmiany kolejności przyjęć pacjentów ambulatoryjnych lub wizyt personelu w miejscu pobytu chorego.

 Gabinet zabiegowy funkcjonuje w godzinach pracy lekarzy i w tym czasie na zlecenie lekarza możliwe jest również wykonanie ekg, badanie cukru i cholesterolu we krwi. W każdy wtorek i czwartek w godz. 800 - 930 pacjenci mają pobierane materiały (krew, mocz itp.) na badania laboratoryjne.

 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

 

- chirurg naczyniowy

- dermatolog

- gastrolog

- chirurg onkolog

- kardiolog

- okulista

- ortopeda

- urolog

- USG / USG doppler

 

Kontakt:

Poradnia POZ : 42 214-00-50

Poradnia stomatologiczna : 505-206-337

Email: administracja@poradniakurowice.pl

www.poradniakurowice.pl

Przejdź do wpisu
Powrót