Strategie

  •  


Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Brójce na lata 2006 - 2013.

Dokument "Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrespol-Nowosolna-Brójce zaplanowana w perspektywie do 2013 roku" został opracowany na zlecenie samorządu Gminy Andrespol, który w imieniu aktywnych społecznie grup z Gmin Andrespol, Nowosolna, Brójce koodynował prace związane z utworzeniem Lokalnej Grupy Działania oraz opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.


 

Przejdź do wpisu
Powrót