Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

  • 25 marca 2011 09:03


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

 

GOPS w Brójcach jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Brójce, który powstał na mocy uchwały Rady Gminy. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Brójce. GOPS ma swoją siedzibę - w Urzędzie Gminy Brójce.


Telefon/Fax 
  GOPS - (42) 214-02-01 

Fax:
  UG -  (42) 227-86-56 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek : 7.30 - 15.30
wtorek : 7.30 - 17.00
piątek : 7.30 - 14.00

Kierownik: JADWIGA KAŹMIERSKA

Główny księgowy: ALINA KISIEL

Pracownicy socjalni:

ANNA STAWIANA (rejon: Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Wygoda)

JOLANTA BAJERSKA (rejon: Brójce, Budy Wandalińskie, Giemzów, Giemzówek, Pałczew, Posada, Stefanów, Wandalin, Wardzyn, Wola Rakowa)

Pracownik d/s świadczeń rodzinnych: IWONA BIESAGA

Pracownicy GOPS przyjmują interesantów w godzinach pracy ośrodka.  

Podstawowy akt prawny działalności GOPSu stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U.  z 2004 Nr 64 poz. 593 z póżn. zm.)

 

 

  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach korzysta z ESP Urzędu Gminy w Brójcach

Przejdź do wpisu
Powrót