•  

Aby wznowić wykonanie działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Jeśli wniosek będzie niepoprawny to:

1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przejdź do wpisu

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

  • 31 grudnia 2010 08:37

 Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1. EDG - 1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor d/s działalności gospodarczej pok. 16, w godzinach pracy urzędu.
Tel. 214-03-92 wew. 117


Dodatkowe informacje:

Wznowienie działalności gospodarczej należy zgłosić przed końcem upływu okresu zawieszenia.

Podstawa prawna: 

Art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. -Przepisy wprowadzające ustawe o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 173, poz. 1808)
 

Przejdź do wpisu
Powrót