Wymeldowanie z pobytu stałego

  •  

 


 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Wypełniony formularz - Zgłosznie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Opłaty
bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Stanowisko ds ewidencji ludności - pokój nr 8, tel. 42 -295 01 28

Termin i sposób załatwiania sprawy:
-bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

-czynności związanie z wymeldowaniem dokonuje się osobiście lub przez    pełnomocnika
 

Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 24 września 2010r. /Dz.U. z 2019 r. poz. 1397/

 


Przejdź do wpisu
Powrót