•  

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwo ulicWymagane dokumenty:
Wniosek, kopia mapy ewidencyjnej

Druk do pobrania: Wniosek o nadanie numeru posesji

 

Opłaty :
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy - pok. nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeracji porządkowej nieruchomości następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Nadanie drogom nazw ulic lub zmiana ich nazw w miejscowości przeprowadza się po konsultacji społecznej z mieszkańcami miejscowości, w której mają być nadane ulice lub dokonana zmiana jej nazwy oraz po podjęciu przez Radę Gminy Brójce stosownej uchwały. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Gminy, moc prawną uzyskuje ona w terminie 14 dni od daty opublikowania jej przez Wojewodę Łódzkiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Termin załatwienia do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu.


Załatwianie spraw: pok. 13
tel. Nr 42-295-01-16
tel. Nr 42-295-01-18
faks nr 42-295-01-33

 


Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przejdź do wpisu
Powrót