Archiwum zatrudnienia

  •  

 


 

Urząd Gminy Brójce prowadzi dokumentację archiwalną Urzędu Gminy  oraz zlikwidowanej w 1991 r. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brójcach.

Dokumenty, które można otrzymać z w/w instytucji to:

-         świadectwo pracy

-         świadectwo pracy w warunkach szczególnych (dotyczy SKR)

-         zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).

Ponieważ w latach poprzednich dokumenty płacowe archiwowano przez okres 12 lat , obecnie - 50 lat,  wobec powyższego prosimy o wcześniejsze ustalenie czy takie dokumenty są w posiadaniu archiwum Urzędu.

 

Opłaty

Czynności związane z wydaniem świadectw pracy i zaświadczeń nie podlegają opłatom.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. kadr - pokój nr 22        tel. 42-295-01-01

 

Po dokumenty należy zgłosić się z dowodem osobistym lub upoważnieniem od osoby, której dotyczy sprawa oraz w miarę możliwości z jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym zatrudnienie (np. wpis w dowodzie osobistym lub legitymacji ubezpieczeniowej).

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót