•  

 


Udostępnienie do wglądu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 

Opłaty:
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco, pok. nr 16

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 


 

 

Przejdź do wpisu
Powrót