•  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Budowa żłobka i przedszkola w Kurowicach

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Remont ulicy Rządowej w Kurowicach.

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie 
w ramach zadania pn.: „D
oposażenie jednostki OSP w Stefanowie w sprzęt ratowniczy” - Fundusz Sprawiedliwości.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnych Odpadkach 
w ramach zadania pn.: „D
oposażenie jednostki OSP w Leśnych Odpadkach w sprzęt ratowniczy” - Fundusz Sprawiedliwości.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Zamówienia publiczne

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach w ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brójcach w sprzęt ratowniczy"- Fundusz Sprawiedliwości.

 • 19 października 2023 13:05

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2023 nr 2023/BZP 00038330/04/P (PDF).

 • 20 lipca 2023 08:45

Przejdź do wpisu

Sprzedaż przyczepy Krone model ZZP, skrapiarki HYDROG SR 4000, rozsypywacza grysu Hydrog RPU-3000.

 • 28 czerwca 2023 05:38

Przejdź do wpisu

Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Kurowice - link do prowadzonego postępowania.

 • 13 czerwca 2023 11:03

Przejdź do wpisu

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Wardzynie.

 • 24 maja 2023 07:42

Przejdź do wpisu

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bukowcu.

 • 23 maja 2023 10:27

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2023 nr 2023/BZP 00038330/03/P (PDF).

 • 23 maja 2023 08:16

Przejdź do wpisu

Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce - II postępowanie.

 • 26 kwietnia 2023 10:23

Przejdź do wpisu

Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce.

 • 13 kwietnia 2023 08:49

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2023 r. nr 2023/BZP 00038330/02/P (PDF).

 • 13 kwietnia 2023 07:40

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania robót geodezyjnych dla zadań prowadzonych przez Gminę Brójce.

 • 03 lutego 2023 10:07

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania prac rzeczoznawcy majątkowego dla zadań prowadzonych przez Gminę Brójce.

 • 03 lutego 2023 09:55

Przejdź do wpisu

Budowa kompleksu sportowego w Gminie Brójce.

 • 29 grudnia 2022 09:38

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej".

 • 28 grudnia 2022 07:47

Przejdź do wpisu

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Brójce.

 • 14 grudnia 2022 11:50

Przejdź do wpisu

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bukowcu”. - ogłoszenie o wykonaniu umowy.

 • 06 grudnia 2022 13:48

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zadania pn.: Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym wielobranżowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa żłobka i przedszkola w Kurowicach”.

 • 30 listopada 2022 13:15

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – Bukowiec Górny – Wygoda.

 • 29 listopada 2022 12:11

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w ramach zadania pn.: "Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół" (PDF).

 • 28 listopada 2022 12:27

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2022 nr 2022/BZP 00039110/10/P.

 • 28 listopada 2022 11:24

Przejdź do wpisu

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce i Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach.

 • 22 listopada 2022 12:02

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowicach”.

 • 21 października 2022 10:51

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2022 nr 2022/BZP 00039110/09/P.

 • 21 października 2022 09:35

Przejdź do wpisu

Modernizacja dróg gminnych w Bukowcu.

 • 06 października 2022 10:48

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach.

 • 05 października 2022 06:23

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej.

 • 04 października 2022 10:01

Przejdź do wpisu

Protokół z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł netto

Przejdź do wpisu

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

 • 27 września 2022 11:15

Przejdź do wpisu

Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół.

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2022 r. nr 2022/BZP 00039110/08/P (PDF).

 • 20 września 2022 08:46

Przejdź do wpisu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.

 • 18 sierpnia 2022 12:15

Przejdź do wpisu

Budowa chodnika w miejscowości Wardzyn.

 • 18 sierpnia 2022 06:44

Przejdź do wpisu

Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie.

 • 18 sierpnia 2022 05:39

Przejdź do wpisu

Modernizacja ulicy Krętej w Woli Rakowej.

 • 17 sierpnia 2022 09:24

Przejdź do wpisu

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.

 • 12 sierpnia 2022 07:17

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2022 r. nr 2022/BZP 00039110/07/P (PDF).

 • 12 sierpnia 2022 05:49

Przejdź do wpisu

Budowa kompleksu sportowego w Gminie Brójce.

 • 10 sierpnia 2022 10:36

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach.

 • 09 sierpnia 2022 10:05

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowicach.

 • 03 sierpnia 2022 11:54

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi Kotliny (Kozica) kierunek Łaznowska Wola.

 • 03 sierpnia 2022 10:51

Przejdź do wpisu

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

 • 03 sierpnia 2022 07:56

Przejdź do wpisu

Protokół z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł netto

 • 26 lipca 2022 14:27

Przedmiot zamówienia: zakup z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu w ramach zadania pn.: „Fundusz Sprawiedliwości – doposażenie jednostki OSP w Bukowcu w sprzęt ratowniczy”.

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2022 r. nr 2022/BZP 00039110/06/P (PDF).

 • 26 lipca 2022 07:37

Przejdź do wpisu

"Fundusz Sprawiedliwości - doposażenie jednostki OSP w Bukowcu w sprzęt ratowniczy" - Zapytanie ofertowe

 • 19 lipca 2022 08:24

Przejdź do wpisu

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2022 r. nr 2022/BZP 00039110/05/P (PDF).

 • 13 lipca 2022 11:31

Przejdź do wpisu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie.

 • 14 lipca 2022 11:00

Przejdź do wpisu

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kurowicach – ul. Rządowa”.

Przejdź do wpisu

Budowa chodnika w miejscowości Wardzyn.

 • 11 lipca 2022 06:58

Przejdź do wpisu

Modernizacja drogi gminnej w Giemzowie. III postępowanie.

 • 21 czerwca 2022 13:03

Przejdź do wpisu

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kurowicach.

Przejdź do wpisu
Powrót