•  

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobości prawnej, którym w zakesie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł w roku 2016.

Przejdź do wpisu

Umorzenia podatku

  •  


 

 Na podstawie art.16a Ustawy z dnia 26 listopada 1998r.- o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998r., poz.1014 z późniejszymi zmianami) podaje się wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym w roku podatkowym 2004 udzielono umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót