PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  •  

UWAGA!
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy druk deklaracji oraz załącznika na podatek od środków transportowych.

Przejdź do wpisu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2019

  •  

Przejdź do wpisu

PODATEK LEŚNY

  •  

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny na 2019 r. od 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł.

Przejdź do wpisu

PODATEK ROLNY

  •  

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.). Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2019 wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 135,90 zł,
  • od 1 ha fizycznego gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego  – 271,80 zł.

Przejdź do wpisu
Powrót