•  

Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Brójce w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. rozpoczną pracę o godzinie 6.00. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Przejdź do wpisu
  •  

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Uprzejmie informuję, że w dniu wyborów tj. 25 maja 2014 r. istnieje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z  transportu do lokalu wyborczego. Informacja i zapisy dotyczące tego transportu pok. 13 Urzędu Gminy Brójce tel (42 295 01 14) do piątku 23 maja 2014 r. do godz. 13.00.

 


Przejdź do wpisu
Powrót