Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 5

  • 19 lutego 2015 12:33

 

Uchwała Nr 8/2015

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach

z dnia 6 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

Na podstawie art.182 § 1 ust.. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się obwodową komisje wyborczą do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 1 marca 2015roku w składzie osobowym określonym w załączniku do uchwały

 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 


 

Przejdź do wpisu

skład obwodwej komisji wyborczej nr 5 w Bukowcu

  • 19 lutego 2015 10:47

                                                                  SKŁAD

                                  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bukowcu

powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brójce zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r

 

przewodniczący komisji - Karp Krzysztof

z-ca przewodniczącego komisji - Mikina Michał

 

członkowie :                     Białobłocka -Górniak Anna

                                         Bojanowski Jacek

                                         Henzel Jacek

                                         Świderek Sylwia

                                         Woźna Agnieszka

 

Przejdź do wpisu

obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych

  • 10 lutego 2015 08:03

Przejdź do wpisu
Powrót