Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

informacja nt. komitetów wyborczych

Przejdź do wpisu

Informacje o wyborach samorządowych

  •  

Kalendarz wyborczy - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o godz. pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Brójce

  • 27 listopada 2014 06:58

Obwodowe Komisje Wyborcze:  
 Nr 1  i Nr 2 w Woli Rakowej
 Nr 3 w Kurowicach
 Nr 4 i Nr 5 w Bukowcu
informują, że w dniu ponownych wyborów Wójta tj. 30 listopada 2014r.rozpoczynają swoją pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00- 21.00

Przejdź do wpisu

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014?

  • 14 listopada 2014 22:09

Obwodowe Komisje Wyborcze:
– Nr 1 i Nr 2 w Woli Rakowej
– Nr 3 w Kurowicach
– Nr 4 i Nr 5 w Bukowcu
informują, że w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014r. rozpoczynają swoją pracę o godz. 6.00.
Lokale wyborcze w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014r.będą otwarte w godzinach 7.00- 21.00.

 

 

 

Przejdź do wpisu

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014 roku

  • 14 listopada 2014 22:22

Obwodowe Komisje Wyborcze:
– Nr 1 i Nr 2 w Woli Rakowej
– Nr 3 w Kurowicach
– Nr 4 i Nr 5 w Bukowcu
informują, że w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014r. rozpoczynają swoją pracę o godz. 6.00.
Lokale wyborcze w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014r.będą otwarte w godzinach 7.00- 21.00.

 

 

Przejdź do wpisu

Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych na terenie Gminy Brójce na głosowanie w wyborach samorządowych 16 listopada 2014r.

  • 07 listopada 2014 10:10

Wójt Gminy Brójce wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym, chcących uczestniczyć w wyborach  informuje, że w dniu wyborów 16 listopada 2014r. mieszkańcy Gminy Brójce będą mogli skorzystać z dowozu do właściwego lokalu wyborczego w godz.10.00 - 18.00.

  W tym celu osoby niepełnosprawne mające problemy z dotarciem do lokalu wyborczego powinny w dniach: 12 -14 listopada 2014 r. zadzwonić  pod numer  42 295 01 14  i uzgodnić warunki transportu do lokali wyborczych.

 

Przejdź do wpisu

Informacje o zarejestrowanych listach kandydatów do Powiatu Łódzkiego-Wschodniego oraz Sejmików Województwa Łódzkiego

  • 28 października 2014 08:46

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu-Łódzkiego-Wschodniego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku na znajduje się na stronie BIP Powiatu Łódzkiego-Wschodniego: http://lodzkiwschodni.samorzady.pl/?k=290
Obwieszczenie (w wersji elektronicznej) Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 22 października  2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. na znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego: http://www.bip.lodzkie.pl/wybory/wybory-2014

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Przejdź do wpisu

Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach

Przejdź do wpisu
Powrót