Akty prawne

  •  


Ustawa z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2005 r. Nr 92, poz. 767

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
(Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859) - tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro WyborczeZarządzenie Nr 9/2005 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno - administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Pełną treść aktów prawnych można uzyskać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 


 

Przejdź do wpisu
Powrót