Wybory samorządowe 2006

 •  


 


 INFORMACJA*

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

 

W WYBORACH DO RADY GMINY

W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

 

 • karta do glosowania jest koloru białego

 • można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu lub na mniejszą liczbę kandydatów

 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub różnych list

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda głos na większą liczbę kandydatów niż radnych jest wybieranych w okręgu

 • nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

 • postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

 

W WYBORACH DO RADY POWIATU

 • karta do glosowania jest koloru żółtego

 • wyborca glosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda głos na kandydatów z różnych list

 • nie postawi znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 • karta do glosowania jest koloru niebieskiego

 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda glos na kandydatów z różnych list

 • nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

 • postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

 

W WYBORACH WÓJTA

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

 • karta do głosowania jest koloru różowego

 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • postawi znak "x" w obu kratkach

 • nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

 


*Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu
Powrót