Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu

Informacje PKW

  •  

Przejdź do wpisu

Informacje dla niepełnosprawnych

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na radnych precyzują, co powinno zawierać zgłoszenie oraz jakie wymagane dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia – zasady te określa ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - ROZDZIAŁ 15. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190)
Pełne teksty przepisów prawnych dotyczące wyborów samorządowych są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Informacje o składzie komisji wyborczych

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Obwieszczenia o okręgach wyborczych

Przejdź do wpisu
  •  

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY BRÓJCE z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (tekst w załączniku)
 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót