Przejdź do wpisu

Terminy wyborcze

  •  

    • w dniu 10 czerwca br. upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
    • w dniu 10 czerwca br. upływa termin składania wniosków przez wyborców czasowo przebywających na obszarze  gminy o dopisanie do spisu wyborców,
    • w dniu 15 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku przez osoby niepełnosprawne o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
    • do dnia 18 czerwca br. włącznie wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów.
  • Szkolenie dla członków obwodowych komisji Wyborczych  rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2010 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brójce.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót