Ogłoszenie konsultacje 2024

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 37/2023

 •  

Zarzadzenie nr 37/2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwaartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie

 •  

Przejdź do wpisu

informacja -konsultacja

 •  

Przejdź do wpisu

konssultcje

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofgert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przejdź do wpisu
 •  

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 23.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - konsultacje

 •  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach konsultacji

 •  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - konsultacje

 •  

OGŁOSZENIE
 
Ogłasza się, że od dnia 14.10.2022r. do dnia 21.10.2022r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 21.10.2022 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2023”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  


Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Brójce z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu " Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

OGŁOSZENIE
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez   Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października 2021 roku włącznie do godziny 15.30  ( decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - konsultacje

 •  

OGŁOSZENIE
 
Ogłasza się, że od dnia 04.10.2021r. do dnia 11.10.2021r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 11.10.2021 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2022”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe  Stowarzyszenie  Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji  i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę”, zamieszcza się ww. ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 , w terminie do dnia 08  czerwca 2021 roku włącznie do godziny 17.00  ( decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 02.10.2020r. do dnia 09.10.2020r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 09.10.2020r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2021”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
 •  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Promowanie zdrowia poprzez wysłuchanie prelekcji i aktywizacja ruchowa poprzez sport i turystykę” , zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 września 2020 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru kandydatów

 •  

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Brójce informuje w załączniku o wyniku konsultacji projektu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
 
 
Ogłasza się, że od dnia 10.10.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. przeprowadza się
 
konsultacje
 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 17.10.2018 r. do godziny 15.30 (włącznie) na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2019”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
 •  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka edukacyjna do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic oraz zajęcia tematyczne w zakresie zdrowego żywienia” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
 
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE
 
 

Ogłasza się, że od dnia 20.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 
Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje mają formę pisemnej opinii. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Brójce w terminie do 27.10.2017 r. do godziny 14.00 (włącznie) na adres: Brójce 39, 95-006 Brójce z dopiskiem „konsultacje – program współpracy 2018”. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.
 
Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych II

 • 16 czerwca 2016 06:55

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej + formularz zgłoszeniowy

 • 17 maja 2016 14:58

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

 • 14 kwietnia 2016 08:57

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 • 08 kwietnia 2016 11:50

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu: "Program Współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

 • 27 listopada 2015 13:00

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach projektu: "Program Współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

 

 1. Przedmiot konsultacji:

  projekt: "Program Współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

 2. Termin przeprowadzonych konsultacji:

  od dnia 20.11.2015 r. do dnia 26.11.2015 r.

 3. Forma ogłoszenia o konsultacjach:

  ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce w dniu 19.11.2015 r.

 4. Forma konsultacji:

  pisemna opinia.

 5. Liczba zgłoszonych opinii:

  0

 6. Wyniki konsultacji:

  W związku z brakiem opinii odnośnie przedmiotu konsultacji, ze strony podmiotów do których były adresowane, nie proponuje się żadnych zmian do projektu.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu: "Program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

 • 19 listopada 2015 13:10

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się, że od dnia 20.11.2015 r. do dnia 26.11.2015 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu: "Program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

 

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. W/w podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy w terminie do 26 listopada 2015 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres: 95-006 Brójce 39 z dopiskiem: konsultacje - program współpracy 2016.

Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brójce

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 03 marca 2015 15:59

OGŁOSZENIE

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Koncepcja inteligencji wielorakich jako podstawa nowoczesnej edukacji zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 10 marca 2015 r. włącznie do godz. 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 • 29 stycznia 2015 13:10

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:
Nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł.

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY BRÓJCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

 • 29 grudnia 2014 14:27

WÓJT GMINY BRÓJCE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku


I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 36.000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), które spełniają następujące warunki:
a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
b) realizacja zadania odbywać się będzie wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Brójce;
c) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy.
3. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy  powoła Komisję Konkursową, która:
    a) ocenia i opiniuje nadesłane oferty.
    b) przedkłada Wójtowi Gminy protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych.
4. Decyzję o udzieleniu dotacji lub wsparcia podejmuje Wójt Gminy.
5. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
7. Gdy wysokość przyznanej dotacji będzie niższa, niż wnioskowana, oferent może dostosować zakres rzeczowy zadania lub wycofać ofertę.
8. Wójt Gminy Brójce może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Działania w ramach dofinansowania zadania, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą się rozpoczynać dopiero z dniem zawarcia umowy.
10. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób, pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia, zakupy inwestycyjne.
11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania:  styczeń - grudzień 2015 r. Szczegółowy termin realizacji zadania będzie określony w  umowie.
2. Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizacje umowy.
V. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6 poz. 25).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2015 roku do godz. 15:30 z adnotacją ,,Otwarty konkurs ofert 2015 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brójcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, (liczy się data wpływu do tut. Urzędu).
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;
4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz w ww. rozporządzeniu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia ofert może ulec wydłużeniu.
VII. Zrealizowane zadanie publiczne:
W roku 2013 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, z dotacją w wysokości 35 000 zł.
W roku 2014 r. realizowane są zadania publiczne tego samego rodzaju, z dotacją w wysokości 36 000 zł.

Wójt Gminy Brójce
/-/mgr Radosław Agaciak

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH PROJEKTU: "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2015 ROK".

 • 23 października 2014 13:38

 1. Przedmiot konsultacji:

  projekt: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok".

 2. Termin przeprowadzonych konsultacji:

  od dnia 15.10.2014 r. do dnia 21.10.2014 r.

 3. Forma ogłoszenia o konsultacjach:

  ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce w dniu 14.10.2014 r.

 4. Forma konsultacji:

  pisemna opinia.

 5. Liczba zgłoszonych opinii:

  0

 6. Wyniki konsultacji:

  W związku z brakiem opinii odnośnie przedmiotu konsultacji, ze strony podmiotów do których były adresowane, nie proponuje się żadnych zmian do projektu.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok"

 • 14 października 2014 12:34

OGŁOSZENIE

Ogłasza się, że od dnia 15.10.2014 r. do dnia 21.10.2014 r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. W/w podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy w terminie do 21 października 2014 r. godz. 17.00 (włącznie) na adres: 95-006 Brójce 39 z dopiskiem: konsultacje - roczny program współpracy 2015.

Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 24 marca 2014 12:56

OGŁOSZENIE

 
Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Bajka jest dobra na wszystko” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 31.03.2014r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.


Wójt Gminy Brójce


Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

 • 13 stycznia 2014 13:52

 

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:

NAZWA OFERENTA: GLKS „MIAZGA” Brójce
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 36 000 zł.


Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY BRÓJCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

 • 13 grudnia 2013 12:13

WÓJT GMINY BRÓJCE 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

I. Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 36.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), które spełniają następujące warunki:

a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;

b) realizacja zadania odbywać się będzie wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Brójce;

c) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;

2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy.

3. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową, która:

a) ocenia i opiniuje nadesłane oferty.

b) przedkłada Wójtowi Gminy protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych.

4. Decyzję o udzieleniu dotacji lub wsparcia podejmuje Wójt Gminy.

5. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

7. Gdy wysokość przyznanej dotacji będzie niższa, niż wnioskowana, oferent może dostosować zakres rzeczowy zadania lub wycofać ofertę.

8. Wójt Gminy Brójce może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. Działania w ramach dofinansowania zadania, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą się rozpoczynać dopiero z dniem zawarcia umowy.

10. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób, pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia, zakupy inwestycyjne.

11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2014r. Szczegółowy termin realizacji zadania będzie określony w umowie.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizacje umowy.

V. Termin składania ofert:

1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6 poz. 25).

2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 03 stycznia 2014 roku do godz. 14:00 z adnotacją ,,Otwarty konkurs ofert 2014 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brójcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, (liczy się data wpływu do tut. Urzędu).

3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;

4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;

5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.

7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz w ww. rozporządzeniu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia ofert może ulec wydłużeniu.

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2012 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, z dotacją w wysokości 42 000 zł.

W roku 2013 r. realizowane są zadania publiczne tego samego rodzaju, z dotacją w wysokości 35 000 zł.

Wójt Gminy Brójce

/-/mgr Władysław Glubowski

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH PROJEKTU: "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ...

 • 03 grudnia 2013 13:49

 

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH PROJEKTU: "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2014 ROK".

 1. Przedmiot konsultacji:

  projekt: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok".

 2. Termin przeprowadzonych konsultacji:

  od dnia 21.11.2013r. do dnia 27.11.2013r.

 3. Forma ogłoszenia o konsultacjach:

  ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce w dniu 20.11.2013r.

 4. Forma konsultacji:

  pisemna opinia.

 5. Liczba zgłoszonych opinii:

  0

 6. Wyniki konsultacji:

 7. W związku z brakiem opinii odnośnie przedmiotu konsultacji, ze strony podmiotów do których były adresowane, nie proponuje się żadnych zmian do projektu. 


Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok"

 • 21 listopada 2013 14:22

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się, że od dnia 21.11.2013r. do dnia 27.11.2013r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. W/w podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy w terminie do 27 listopada 2013 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres: 95-006 Brójce 39 z dopiskiem: konsultacje - roczny program współpracy 2014. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brójce


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 15 lutego 2013 09:31

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Metody efektywnego uczenia się zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 22.02.2013r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.Wójt Gminy Brójce

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r

 • 22 stycznia 2013 12:58

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:

NAZWA OFERENTA: GLKS „MIAZGA” Brójce
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 35 000 zł. 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY BRÓJCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

 • 21 grudnia 2012 12:44

I. Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,

organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 35.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 nr 234 poz. 1536 ze zmianami), które spełniają następujące warunki:

a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;

b) realizacja zadania odbywać się będzie wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Brójce;

c) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;

2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy oraz innych.

3. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową, która:

a) ocenia i opiniuje nadesłane oferty.

b) przedkłada Wójtowi Gminy protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych.

4. Decyzję o udzieleniu dotacji lub wsparcia podejmuje Wójt Gminy.

5. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

7. Gdy wysokość przyznanej dotacji będzie niższa, niż wnioskowana, oferent może dostosować zakres rzeczowy zadania lub wycofać ofertę.

8. Wójt Gminy Brójce może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. Działania w ramach dofinansowania zadania, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą się rozpoczynać dopiero z dniem zawarcia umowy.

10. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób, pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia, zakupy inwestycyjne.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2013r. Szczegółowy termin realizacji zadania będzie określony w umowie.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizacje umowy.

V. Termin składania ofert:

1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 nr 6 poz. 25).

2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2013 roku do godz.15:30 z adnotacją ,,Otwarty konkurs ofert 2013 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu lub Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brójcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, (liczy się data wpływu do tut. Urzędu).

3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;

4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;

5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.

7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia ofert może ulec wydłużeniu.

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2011r zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy dotację w wysokości 40 000 zł.

W roku 2012r realizowane są zadania publiczne tego samego rodzaju. Przyznano z budżetu Gminy dotację w wysokości 42 000 zł.


 


 

Wójt Gminy Brójce

/-/mgr Władysław Glubowski

 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH PROJEKTU: "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2013 ROK".

 • 23 listopada 2012 11:06

 1. Przedmiot konsultacji:

  projekt: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok".

 2. Termin przeprowadzonych konsultacji:

  od dnia 14.11.2012r. do dnia 20.11.2012r.

 3. Forma ogłoszenia o konsultacjach:

  ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce w dniu 13.11.2012r.

 4. Forma konsultacji:

  pisemna opinia.

 5. Liczba zgłoszonych opinii:

  0

 6. Wyniki konsultacji:

 7. W związku z brakiem opinii odnośnie przedmiotu konsultacji, ze strony podmiotów do których były adresowane, nie proponuje się żadnych zmian do projektu.

 

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok"

 • 13 listopada 2012 15:38

  OGŁOSZENIE

Ogłasza się, że od dnia 14.11.2012r. do dnia 20.11.2012r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. W/w podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy w terminie do 20 listopada 2012 r. godz. 17.00 (włącznie) na adres: 95-006 Brójce 39 z dopiskiem: konsultacje - roczny program współpracy 2013. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 19 września 2012 13:22


OGŁOSZENIE
 

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wielki umysł w młodej głowie – wyrównywanie szans edukacyjnych zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 26.09.2012r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia. 

Wójt Gminy Brójce 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 22 lutego 2012 14:14

 OGŁOSZENIE

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncepcja inteligencji wielorakich jako podstawa nowoczesnej edukacji zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 29.02.2012r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia. 

Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r

 • 25 stycznia 2012 14:27

 

1.W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2.Wyniki otwartego konkursu ofert:

NAZWA OFERENTA: GLKS „MIAZGA” Brójce
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
       - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, 
       - organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu  lokalnym i ponadregionalnym, 
       - organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 42000zł.

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY BRÓJCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

 • 22 grudnia 2011 12:47

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 42.000,00 zł

WÓJT GMINY BRÓJCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości 42.000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 nr 234 poz. 1536 ze zmianami), które spełniają następujące warunki:
a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
b) realizacja zadania odbywać się będzie wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Brójce;
c) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy oraz innych.
3. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy  powoła Komisję Konkursową, która:
    a) ocenia i opiniuje nadesłane oferty.
    b) przedkłada Wójtowi Gminy protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych.
4. Decyzję o udzieleniu dotacji lub wsparcia podejmuje Wójt Gminy.
5. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
7. Gdy wysokość przyznanej dotacji będzie niższa, niż wnioskowana, oferent może dostosować zakres rzeczowy zadania lub wycofać ofertę.
8. Wójt Gminy Brójce może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Działania w ramach dofinansowania zadania, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą się rozpoczynać dopiero z dniem zawarcia umowy.
10. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób, pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia, zakupy inwestycyjne.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania:  styczeń - grudzień 2012r. Szczegółowy termin realizacji zadania będzie określony w  umowie.
2. Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizacje umowy.
V. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 nr 6 poz. 25).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2012 roku do godz.15:00 z adnotacją ,,Otwarty konkurs ofert 2012 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu lub Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brójcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, (liczy się data wpływu do tut. Urzędu).
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;
4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia ofert może ulec wydłużeniu.
VII. Zrealizowane zadanie publiczne:
W roku 2010r zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy  dotację w wysokości:
1.UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU... - 74000 zł.
2.NAUKA, OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY... - 18000 zł.
W roku 2011r realizowane są zadania publiczne tego samego rodzaju. Przyznano z budżetu Gminy  dotację w wysokości:
1.UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU... - 40 000 zł.
2.NAUKA, OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY... - 10 000 zł.

Wójt Gminy Brójce
/-/mgr Władysław Glubowski

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH PROJEKTU: "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK".

 • 21 listopada 2011 08:17

 1.  Przedmiot konsultacji: projekt: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok".
 2. Termin przeprowadzonych konsultacji: od dnia 11.11.2011r. do dnia 17.11.2011r.

 3. Forma ogłoszenia o konsultacjach: ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce w dniu 10.11.2011r.

 4. Forma konsultacji:  pisemna opinia.

 5. Liczba zgłoszonych opinii: 0

 6. Wyniki konsultacji: W związku z brakiem opinii odnośnie przedmiotu konsultacji, ze strony podmiotów do których były adresowane, nie proponuje się żadnych zmian do projektu.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok".

 • 10 listopada 2011 15:06

OGŁOSZENIE 

   Ogłasza się, że od dnia 11.11.2011r. do dnia 17.11.2011r. przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu: "Roczny program współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok".

Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Brójce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają formę pisemnej opinii. W/w podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy w terminie do 17 listopada 2011 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres: 95-006 Brójce 39 z dopiskiem: konsultacje - roczny program współpracy 2012. Za datę wniesienia opinii uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do ogłoszenia. 

 Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego ...

 • 21 września 2011 11:42

OGŁOSZENIE  

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „SZKOŁA BEZ PORAŻEK zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 28 września 2011r. Za datę wniesienia uwag uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brójce

Przejdź do wpisu
Powrót