•  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Programy

 •  

Urząd Gminy Brójce informuje, że Gmina Brójce w dniu 16 maja 2022 r. podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim dotyczącą Kierunku interwencji 3.2.  - Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Zgodnie z tą umową Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Urząd Gminy Brójce informuje, że Gmina Brójce w dniu 13 października zawarła Porozumienie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". W programie tym uczestniczyły wszystkie placówki szkolne z terenu gminy Brójce. Na jego realizację otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tych środków zostały sfinansowane 4 wycieczki szkolne realizujące program pn. "Poznaj Polskę".

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

wniosek w sprawie dowozu dziecka

 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

 

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Brójce
z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

 

Na podstawie § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników( DzU z2012 r. Poz.706) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna” do dnia 15 września 2012 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

Powrót