•  

 
W dniu 12 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na Zadanie pn.: "Przebudowa drogi Kotliny (Kozica) kierunek Łaznowska Wola". Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość Zadania: 1 112 329,22 zł.
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 331 476,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kotliny (Kozica) w kierunku Łaznowskiej Woli na długości ok. 0,850 km. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2022 r.

Przejdź do wpisu
  •  


 

W dniu 28 czerwca 2021 r. została zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na Zadanie pn.: "Modernizacja drogi gminnej Karpin - Kotliny". Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość Zadania: 842 125,58 zł.
Kwota dofinansowania z RFRD: 589 487,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karpin w ilości 0,998 km. wraz z budową chodnika. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2021 r.
 

Przejdź do wpisu
  •  Trwa realizacja zadania dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 pod nazwą Przebudowa ulicy Fiołkowej w miejscowości Bukowiec.
Całkowita wartość zadania to 159.924.000 PLN
Kwota wkładu własnego: 39.981.000 PLN
Kwota dofinansowania: 119. 943.000 PLN


Przejdź do wpisu
Powrót