•  

W dniu 20 lipca 2023 roku Gmina Brójce podpisała umowę dofinansowania, w formie dotacji celowej, w wysokości 99 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego, zgłoszonego przez Sołectwo Kotliny.

Przejdź do wpisu

Sołectwo na plus - Wola Rakowa