Po prostu inwestujemy w Polskę!

  • 24 listopada 2023 09:13

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Gmina Brójce otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w sumie w wysokości 4 145 550,25 zł (cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 25/100). W ramach tego Programu Gmina Brójce planuje realizację następujących inwestycji:
  1. Modernizacja drogi gminnej, ulica Folwarczna w Kurowicach  - dofinansowanie w wysokości 1 895 550,25 zł
  2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Urzędzie - dofinansowanie w wysokości 2 250 000,00 zł


Przejdź do wpisu
Powrót