Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Gminy Brójce. Wed, 06 Dec 2023 09:41:24 +0100 https://bip.brojce.pl/article/sukcesywna-dostawa-oleju-napedowego-do-celow-grzewczych-dla-gminy-brojce Zaktualizowany plan postępowań zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2023 nr 2023/BZP 00038330/10/P. Tue, 05 Dec 2023 14:01:22 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zaktualizowany-plan-postepowan-zamieszczony-w-biuletynie-zamowien-publicznych-w-dniu-05122023-nr-2023bzp-0003833010p LXXIX Sesja Rady Gminy Brójce Fri, 01 Dec 2023 14:13:06 +0100 https://bip.brojce.pl/article/lxxix-sesja-rady-gminy-brojce OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brójce Fri, 01 Dec 2023 12:11:55 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-brojce-20232028 Informacja z przeprowadzonych konsultacjach Thu, 30 Nov 2023 08:10:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/informacja-z-przeprowadzonych-konsultacjach Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce i Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Wed, 29 Nov 2023 13:00:18 +0100 https://bip.brojce.pl/article/sukcesywna-dostawa-oleju-napedowego-z-przeznaczeniem-dla-urzedu-gminy-brojce-i-zakladu-uslug-komunalnych-w-brojcach-5 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce Mon, 27 Nov 2023 15:00:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/rozbudowa-sieci-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-brojce Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 listopada 2023r w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce. Mon, 27 Nov 2023 14:35:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenie-nr-1162023-wojta-gminy-brojce-z-dnia-27-listopada-2023r-w-sprawie-ogloszenia-drugiego-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-brojce LXXVIII Sesja Rady Gminy Brójce Mon, 27 Nov 2023 13:47:24 +0100 https://bip.brojce.pl/article/lxxviii-sesja-rady-gminy-brojce Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu Fri, 24 Nov 2023 12:10:31 +0100 https://bip.brojce.pl/article/petycja-o-podjecie-dzialan-zmierzajacych-do-stopniowego-wdrozenia-w-urzedzie-procedur-zwiazanych-z-pelna-obsluga-platnosci-dokonywanych-online-przez-interesantowpetentowpodatnikow-poprzez-udostepnienie-takiej-mozliwosci-n Po prostu inwestujemy w Polskę! Fri, 24 Nov 2023 09:15:30 +0100 https://bip.brojce.pl/article/po-prostu-inwestujemy-w-polske Informacja o zwołaniu LXXVIII Sesji Rady Gminy Brójce Thu, 23 Nov 2023 13:35:21 +0100 https://bip.brojce.pl/article/informacja-o-zwolaniu-lxxviii-sesji-rady-gminy-brojce Informacja o zwołaniu LXXIX Sesji Rady Gminy Brójce Thu, 23 Nov 2023 11:40:11 +0100 https://bip.brojce.pl/article/informacja-o-zwolaniu-lxxix-sesji-rady-gminy-brojce Wyłożenie projektu mpzp w rejonie ulic: Przemysłowej i Dolnej w obr. Bukowiec Wed, 22 Nov 2023 07:50:35 +0100 https://bip.brojce.pl/article/wylozenie-projektu-mpzp-w-rejonie-ulic-przemyslowej-i-dolnej-w-obr-bukowiec Ogłoszenie w sprawie konsultacji Tue, 21 Nov 2023 09:42:43 +0100 https://bip.brojce.pl/article/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji Zarządzenia nr 110/2023 Wójta Gminy Brójce z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu nieruchomości Mon, 20 Nov 2023 11:14:12 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenia-nr-1102023-wojta-gminy-brojce-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-przeznaczenia-do-dzierzawy-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-brojce-i-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci Petycja ws. publikacji oświadczenia Mon, 20 Nov 2023 08:37:31 +0100 https://bip.brojce.pl/article/petycja-ws-publikacji-oswiadczenia Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" Fri, 17 Nov 2023 08:15:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/ankieta-dotyczy-oceny-funkcjonowania-stowarzyszenia-lokalna-grupa-dzialania-ster Zarządzenie Wójta Gminy Brójce w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 005 Thu, 16 Nov 2023 09:40:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenie-wojta-gminy-brojce-w-sprawie-ogloszenia-przetargu-ofertowego-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-star-005 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr ewid. 363, 540, 477/7 obr. Wola Rakowa gm. Brójce Wed, 15 Nov 2023 13:08:49 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dz-nr-ewid-363-540-4777-obr-wola-rakowa-gm-brojce Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w rejonie ulic: Przemysłowej i Dolnej w obrębie Bukowiec Tue, 14 Nov 2023 12:15:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-miejscowego-w-rejonie-ulic-przemyslowej-i-dolnej-w-obrebie-bukowiec Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mon, 13 Nov 2023 07:36:26 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-i-wypowiedzenia-co-do-zebranych-dowodow-i-materialow-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach Obwieszczenie o zgromadzonym materiale Thu, 09 Nov 2023 09:43:47 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-o-zgromadzonym-materiale Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Thu, 09 Nov 2023 09:39:37 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-27 Petycja ws. podpisów elektronicznych Thu, 09 Nov 2023 08:46:20 +0100 https://bip.brojce.pl/article/petycja-ws-podpisow-elektronicznych Zarzadzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Brójce z dn. 8 listopada 2023r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu i najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brójce i ogłoszenia wykazu Wed, 08 Nov 2023 15:00:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenie-nr-1072023-wojta-gminy-brojce-z-dn-8-listopada-2023r-w-sprawie-przeznaczenia-do-dzierzawy-gruntu-i-najmu-lokalu-uzytkowego-stanowiacego-wlasnosc-gminy-brojce-i-ogloszenia-wykazu LXXVII Sesja Rady Gminy Brójce Wed, 08 Nov 2023 12:36:24 +0100 https://bip.brojce.pl/article/lxxvii-sesja-rady-gminy-brojce protokół z sesji LXXVI Wed, 08 Nov 2023 10:20:20 +0100 https://bip.brojce.pl/article/protokol-z-sesji-lxxvi protokół z sesji LXXIV Wed, 08 Nov 2023 09:58:58 +0100 https://bip.brojce.pl/article/protokol-z-sesji-lxxiv-1 Protokół z sesji LXXV Wed, 08 Nov 2023 09:25:48 +0100 https://bip.brojce.pl/article/protokol-z-sesji-lxxv protokół z sesji LXIII Wed, 08 Nov 2023 09:00:24 +0100 https://bip.brojce.pl/article/protokol-z-sesji-lxiii-1 Protokój z sesji LXXII Wed, 08 Nov 2023 08:54:23 +0100 https://bip.brojce.pl/article/protokoj-z-sesji-lxxii Obwieszczenie Wójta Gminy Brójce w sprawie polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Mon, 06 Nov 2023 15:00:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-brojce-w-sprawie-polowan-zbiorowych-w-sezonie-20232024 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BRÓJCE Mon, 06 Nov 2023 14:45:00 +0100 https://bip.brojce.pl/article/zarzadzenie-wojta-gminy-brojce